Türkçe

İletişim

KURSLAR

RESİM KURSLARI

MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK KURSLARI

GİTAR

BAĞLAMA

KEMAN

YAN FLÜT

UD

KLARNET

PİYANO

HAKKIMIZDA

 
İzlenme 1992
 
Müzik, sesi ve sessizliği araç edinen sanat biçimidir. Sesle anlatma sanatı olarak da bilinir. İnsanoğlunun toplumsal, dinsel, büyüsel, duyusal, düşünsel, eşeysel gereksinmelerini karşılamak için kullandığı ses, sözlü ses, doğal ya da yapay aygıtların seslerinden oluşan evrensel kültür düzenidir.
 

Müzik eğitimi her yaşta mümkündür. Bir müzik aleti çalmak, şarkı söylemek ya da beste yapmak isteyen kişinin yaşı çok önemli bir etken değildir; Yeter ki zaman ayırsın, çalışsın... Ancak başarı düzeyinin yüksek olmasının küçük yaşlarda başlamış olmakla ilişkisi saptanmıştır.

 

 

Amaç, sevgi ve dostluk ortamında deneyimli öğretim kadrosu ve sürekli yenilenen programlarla yeteneklerin ortaya çıkmasına ve gelişmesine katkı koymaktır. Bu yaklaşımalışma - değişme - gelişme - dönüşmesüreçlerini kapsar.

“Yeteneksiz Çocuk Yoktur” anlayışıyla yola çıkarak, “öğretme yerine öğrenme” yaklaşımıyla yeteneklerinin ortaya çıkmasına; Öğrencinin eğitime aktif katılımının sağlanmasına ve sorumluluk almasına; Sorgulama ve çözümleme becerilerinin geliştirilmesine; Keşfetme, anlama, içselleştirme, yorumlama ve hayal gücünün gelişmesine; Müzik aracılığıyla kendini ifade etme ve iletişim kurma alışkanlığını kazandırılmasına ve kendisiyle barışık başarılı öğrenciler yetişmesine katkıyı hedefledik.

YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK                      KURSLARI

 

 

      Aşağıda yer alan kurslarımıza katılmak isteyen aday kursiyerlere, dalına görekurumumuz öğretmenleri tarafından yeterlilik sınavı yapılırBu sınavlar sonucunda yeterli bulunanlar ile derslere başlanır.

 

 Hazırlık kurslarımız diğer derslerden farklıdır ve çalışma saatleri daha fazladır. Seçilen  alanın niteliğine göre haftalık ders saati süresi belirlenirYetenek sınavları  HaziranEylül ayları arasında yapılmaktadır. Sınavlara hazırlanmak uzun soluklu bir süreçtir. Bu süreci bizimle geçiren kursiyerlerimiz  için hazırlık yapılan sınavın tarihinden 1 ay önce yoğun program başlar.  Bu yoğun programın ders saati süresi normal programdan daha fazladır.

 

  • Konservatuvarların Müzik Bölümlerine Hazırlık Kursları (İlk Öğretim-Lise-Lisans)
  • Konservatuvarların ve Meslek Liselerinin Çalgı Yapım Bölümlerine Hazırlık Kursları (Lise-Lisans)
  • Eğitim Fakültelerinin Müzik Bölümlerine Hazırlık Kursları
  • Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik, Müzikoloji ve Ses Kayıt Teknolojileri Bölümlerine Hazırlık Kursları
  • Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik Bölümlerine Hazırlık Kurslar
 
22/07/2018 Gün Ortalama:35  Bugün 1 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.196.38.114